TRADUCTEUR / INTERPRETE ASSERMENTE TURC FRANCAIS - YEMINLI FRANSIZCA TURKCE TERCUMAN

 • Haldun SEVILGEN

Traducteur interprète assermenté en langue turque près la Cour d'appel

Turc * Français

Istinaf - temyiz mahkemesi nezdinde yeminli tercüman

5, Rue Kant
67000 STRASBOURG - FRANCE

Tél. 00 33 - 03 88 61 59 34

Portable : 00 33 - 06 19 89 69 34

email: sevilgen@free.frAgrandir le plan

Fransa'da oturma izini almak için fransizcayi ne kadar bilmek gereklidir?

Fransa'da oturma izini almak için fransizcayi ne kadar bilmek gereklidir?


Aile Birleşimi Yasası'ndan faydalanarak "istek yapan" yani "esine ve çocuklarina Fransa'ya yerlesmeleri için davetiye yollayan" Türklerin Fransa'ya gelecek aile bireyleri, basvurularinin kabul edilmesi için sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'de OFII Göçmen İşçiler Dairesi yetkilileri tarafından bir bilgi yeterlilik testine tabi tutulacaklardir.

Testte basarili olamayanlar OFII ile anlasmali olarak hizmet veren kurs merkezlerine yönlendirilecekler bu bu merkezlerde düzenlenen:
 • Fransa Cumhuriyeti'nin Değerleri
 • Fransa'da yaşamak
adı altında sunulan 3 saatlik "Uyum Seminerlerine" katılmak zorundadirlar.

Dil bilmeyen yabancılar için yeminli tercümanlar tarafından sunulan üç saatlik mecburi uyum kurslarına katılan yabancılara daha sonra da katılım basari sertifikası verilecektir.

Bu UYUM KURSLARINDA basarili olamayanlar için OFII ile yetkili egitim merkezleri tarafindan, toplam süresi 40 saat olan fransizca dil dersleri verilecektir.

UYUM VE DIL KURSLARI TÜRKIYE'DE HANGI SEHIRLERDE DÜZENLENMEKTEDIR?

Tükiye'de yetkilii 4 egitim merkezi vardir.
 • ANKARA
 • ISTANBUL
 • IZMIR
 • ADANA

1 ARALIK 2008 tarihinden itibaren Türkiye'de OFII tarafindan düzenlenen olan DIL ve UYUM KURS larinda:
 • Fransa tarihi,
 • Cumhuriyet ilkeleri,
 • Demokratik ve laik cumhuriyet,
 • vicdan,
 • düşünce,
 • ifade,
 • dolaşım özgürlüğü,
 • mülkiyet edinme,
 • toplanma,
 • dernekleşme,
 • bireysel özgürlükler
konularında bilgi verilmektedir.

Yabancılara ayrıca Fransa'daki

 • erkek-kadın eşitliği,
 • insan hakları,
 • sosyal haklar,
 • dayanışma,
 • aile hayatı,
 • güvenlik
konularında bilgiler verilecektir.


 • Les "visas de long séjour" délivrés pour les conjoints des Français ou pour les membres de famille des résidents étrangers en France sollicitant le bénéfice d'une procédure de regroupement familial)


Depuis 1er décembre 2008, le Gouvernement français a mis en place une nouvelle procédure pour favoriser l'accueil l'adaptation et l’intégration des nouveaux arrivants en France.
Des cours de la langue française et une participation aux journées d'information qui permettent de recevoir des explications sur les valeurs de la République sont dispensés avant de venir en France.
Cette formation sous forme de cours et les examens sont totalement pris en charge par les autorités françaises.
Ce dispositif concerne les personnes qui souhaitent obtenir un visa de long séjour (Visa D). Il s'agit des:
 • conjoints de Français
 • les membres de famille d'un étranger résident en France qui souhaitent s'installer en France en bénéficiant de la procédure de regroupement familial
Ces personnes doivent, après avoir déposé leur demande de visa, contacter l’OFII qui est chargée d'organiser l’évaluation des connaissances exigées.
L'OFII doit leur fixer un entretien dans ce but.
A l’issue d’une première évaluation, les candidats dont les résultats n’atteindraient pas le niveau requis seront orientés par l’OFII vers des sessions de formation, d’une durée de 40 heures pour la partie linguistique et de 3 heures pour les valeurs de la République dans l’un des 4 centres agrées :
 • Istanbul,
 • Ankara,
 • Izmir
 • Adana.

BEDELLI (DÖVIZLI) ASKERLIK

TÜRKIYE'de BEDELLI (Dövizle) ASKERLİK HİZMETİ için EURO (Avro) olarak ödenecek döviz miktarı ne kadardır?

 • Ödemelere esas olacak döviz miktarı;

a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,

b) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.

 • AVRO (Euro) para birimi kullanılmayan, ülkelerde çalısanların ödeyecegi peşin veya taksit miktarı Euro tutarının her malî yıl başındaki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.

 
Bedelli Askerlik Tasarısı değişikliğe uğradı mı?

Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Yurt dışında 3 yıl çalışanlar, 10 bin Avro bedelle askerlik yapacak ve temel askerlik hizmetinden muaf olacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen bedelli askerlikle ilgili tasarıya göre, 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Komisyonda aynen kabul edilen tasarı ile Askerlik Kanunun ek birinci maddesinde yer alan, oturma veya çalışma iznine sahip olan işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler için öngörülen ''5.112 Euro'' ibaresi ''10 bin Avro'' olarak değiştiriliyor.

Tasarıyla, bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden yararlanacakların 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmalarına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılıyor.

Dövizle askerlikte, 45 yaşını tamamlamış ve üzeri olanların, talepleri halinde 15.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 30 yaşından gün almış, ilgili kanunlara tabi yükümlüler, istekleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin lirayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Başvuruda bulunanlar, bu parayı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyebilecekler. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak.

Tasarı ile uygulamadan yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenlen, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak ve bu kişiler de temel askerlik hükümlerine tabi tutulmayacak.

  Dovizle askerlik hizmeti 2009 odemeleri


  DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN
  2009 YILI İÇİN GEÇERLİ ÖDEME ÇİZELGESİ

  DÖVİZ CİNSLERİ

  ¼
  ½
  3/4
  PEŞİN

  PEŞİN

  AVRUPA BİRLİĞİ
  (EURO)
  1.278
  2.556
  3.834
  (5.112)
  10.000
  7.668
  AMERİKAN
  DOLARI (ABD$)
  1.780
  3.560
  5.340
  7.120
  10.680
  AVUSTRALYA
  DOLARI (AUD)
  2.557
  5.114
  7.671
  10.228
  15.342
  DANIMARKA
  KRONU (DKK)

  9.522
  19.044
  28.566
  38.088
  57.132
  İSVEÇ
  KRONU (SEK)
  13.853
  27.706
  41.559
  55.412
  83.118
  İSVİÇRE
  FRANGI (CHF)
  1.899
  3.798
  5.697
  7.596
  11.394
  KANADA
  DOLARI (CAD)
  2.173
  4.346
  6.519
  8.692
  13.038
  NORVEÇ
  KRONU (NOK)
  12.422
  24.844
  37.266
  49.688
  74.532
  S.ARABİSTAN
  RİYALİ (SAR)
  6.678
  13.356
  20.034
  26.712
  40.068
  KUVEYT
  DİNARI (KWD)
  492
  984
  1.476
  1.968
  2.952
  İNGİLİZ
  STERLİNİ (GBP)
  1.228
  2.456
  3.684
  4.912
  7.368
  JAPON
  YENİ (JPY)
  162.300
  324.600
  486.900
  649.200
  973.800
  1 € = 1,39281
  ABD $ = 2,00079
  AUD = 7,4508
  DKK = 10,8396
  SEK = 1,48592
  CHF = 1,700313
  CAD = 9,7199
  NOK = 5,22535
  SAR = 0,385
  KWD = 0,9609
  GBP = 126,99531

  OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (anciennement ANAEM) TURQUIE TÜRKIYE


  Pour suivre une présentation vidéo clicquez sur le lien ci-dessous

  http://www.ofii.fr/cai.html
  L'OFFI est un établissement public français à caractère administratif. Dans le cadre des missions du Consulat de France en Turquie à l'égard des Français de la circonscription consulaire, le bureau OFFI emploi-formation travaille en liaison étroite avec divers partenaires, notamment avec la chambre de commerce française en Turquie.
  OFFI idarî nitekte bir fransız kamu kurumudur. Türkiye’deki Fransa Konsolosluklarının görev ve yetki alanları dahilinde OFFI iş ve eğitim temsilciliği bürosu Türkiye Fransız Ticaret Odası gibi çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.

  TÜRKIYE’DE OFFI
  Directrice de la représentation d'OFII en Turquie - Chef de Mission d’OFII en Turquie
  (Türkiye OFII Temsilciliği Müdürü)
  Mme. Bénédicte MAURICE
  Consulat Général de France
  Istiklâl Cad. No: 8 Taksim, 34435 Istanbul
  Tel : +90 (212) 334 87 06 / 07
  Fax : +90 (212) 334 87 08

  Assistante / régie / procédure travailleurs (Işçiler Mevzuatı Asistan Dûzenleyicisi)
  Mme. Sima DOĞU
  Bureau Emploi-Formation (Iş ve eğitim bürosu)
  (même adresse – ayni adres)
  Horaires d’ouverture (çalışma saatleri)
  Du Lundi au Vendredi - Pazartesiden cumaya
  9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

  OFII Istanbul a pour mission de recueillir les offres d'emploi, présenter des candidats présélectionnés dans le domaine de compétence recherché, diffuser les CV aux entreprises, mettre les candidats en relation avec les sociétés, donner des informations pratiques.
  Contacter Mme Emeline Alinca Nicolas

  OFII -  Istanbul
  Adres
  Bureau Immigration (Göç bürosu)
  Lüleciler caddesi n° 4, Tophane - Istanbul

  Telefon : +90 (212) 243 67 10 / 11
  Faks : +90 (212) 243 52 42
  E-posta adresi : istanbul@ofii.fr
  Calisma saatleri : Pazartesiden cumaya 08.30 à 16.30

  CCF Centre Culturel Français Izmir – Fransız Kültür Derneği Izmir
  Le Centre Antoine Galland
  Cumhuriyet Bulvarı No:152
  Alsancak - Izmir
  • Tel : +90 (232) 463 69 79 - +90 (232) 463 61 42
  • Fax : +90 (232) 463 46 10
  Ouvert au public – Calışma saatleri
  Du lundi au vendredi. - Pazartesiden cumaya
  14.00 / 18.00
  Mme. Agnès Meriç (Régisseur – Comptable)
  M. Didier Laroche
  +90 (232) 463 69 79-121

  • Cours – Kurslar
  Les cours intensifs commencent le 17 novembre 2008. – Yoğun (hızlandırılmış) kurslar 17 kasım 2008 de başlayacaktır.
  Pour plus d'informations - Daha geniş bilgi için
  Mme. Damla Coskunoglu
  +90 (232) 463 69 79
  +90 (232) 463 61 42

  Système d'inscriptions au cours:
  Le Centre Culturel et de Coopération Linguistique d'Izmir accepte les inscriptions par virement bancaire et par carte de crédit.
  Pour plus d'informations - Daha geniş bilgi için :
  Mme. Damla Coşkunoğlu
  +90 (232) 463 69 79
  +90 (232) 463 61 42

  CCCL : Centre Culturel et de Coopération Linguistique
  CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

  ATELIER DE LANGUE FRANCAISE ORALE - FRANSIZCA KONUŞMA ATÖLYESİ
  (40 ou 20 heures de cours - 40 ya da 20 ders saati )

  Frankofon basını, edebiyatı ve sinemasından alıntılar kullanılarak, kültürler arası bir bağ kurma yaklaşımıyla, öğrencilerin konuşma yetilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır

  CONDITIONS D’INSCRIPTION
  Vous pouvez payer votre inscription par carte bancaire ou par virement bancaire
  • Votre inscription ne sera effective qu’après encaissement de votre paiement en Yeni Türk Lirası au compte suivant : Garanti Bankası n° Alsancak subesi 127 / 6299171
  (pour le virement bancaire, renseignez-vous auprès du secrétariat des cours)

  • Vous devrez présenter au secrétariat des cours le justificatif de votre virement bancaire (décompte bancaire) et le formulaire d’inscription. (les étudiants devront présenter leur carte d’étudiant). Attention : c’est le nom de la personne inscrite et le code du cours qui doivent apparaître sur ce justificatif. Sans ce document ou en l’absence de cette précision, le Centre ne peut pas vous garantir contre les retards et difficultés d’inscription ou de remboursement que vous pourriez connaître.

  Aucun changement (session, jour, horaires) ne pourra être effectué après l’inscription.

  Le report des cours pour une autre session n’est pas possible.

  Pour des raisons pédagogiques et d’organisation, c’est la direction qui décide du choix des professeurs.

  Les manuels ne sont pas compris dans les tarifs d’inscription.

  Votre inscription vous donne droit à un accès gratuit à la médiathèque et à certaines activités culturelles du Centre. Nous vous encourageons à en profiter, à la fois pour votre plaisir et l’amélioration de votre français.

  Les étudiants qui ont moins de 18 ans doivent apportent une lettre d’autorisation de leur famille.

  Pour le test de placement, veuillez prendre rendez-vous auprès de
  Mme. Damla Coşkunoğlu
  +90 (232) 463 69 79
  +90 (232) 463 61 42

  Les tests des niveaux auront lieu à 15.00 ou à 17.00 pendant la période d’inscriptions.

  Contenu des niveaux de cours
  A1.1
  Selamlaşma - vedalaşma, kendini tanıtabilme, zevklerinden bahsedebilme, bir kart postal yazabilme, planlarından bahsedebilme, öneri yapabilme, kabul ve ya reddedebilme, olumlu ya da olumsuz fikir verme, günlük tutabilme...
  Comprendre quand quelqu'un salue ou dit au revoir, se présenter, exprimer ses goûts, écrire une carte postale, échanger sur ses projets, proposer – accepter - refuser, donner un avis positif/négatif, lire/remplir un agenda..
  A1.2
  Yön sorma ve tarif edebilme, kültürel etkinliklerle ilgili bir makaleyi anlayabilme, tavsiye verebilme, verilen bilgilerden yola çıkarak bir hikaye yazabilme, bir gününü anlatabilme, bir romanın özetini anlayabilme, duygu-düşüncelerini ifade edebilme, geçmişteki olayları analtabilme, mektup yazabilme...
  Demander / indiquer une direction, comprendre un article sur des informations culturelles, écrire des recommandations à un ami, rédiger une histoire à partir d'informations données, décrire sa journée, comprendre un extrait de roman français, exprimer son accord/désaccord, écrire une lettre: raconter des événements passés...
  A2.1
  Zevklerinden bahsedebilme, geçmişteki bir olayı yazabilme, sanat hakkındaki kısa bir makaleyi anlayabilme, bir reklam ve ya şarkıyı anlayabilme, bir değer yargısını ifade edebilme, geçmişteki bir olayı anlatabilme...
  S'exprimer sur ses goûts, écrire un récit au passé, comprendre un court article de presse sur l'art, la publicité ou sur la chanson, exprimer un jugement de valeur, raconter et rédiger une anecdote au passé...
  A2.2
  Sevinç, öfke, memnuniyetsizliğini, izlenimlerini belirtebilme, mimari bir projeyi anlayabilme, şikayet edebilme, teyid edebilme, gazete yazılarını anlayabilmek, kısa yazılar yazabilme, bir internet sitesindeki bilgileri anlayabilme, tartışmaları takip edebilme...
  Exprimer sa joie, sa colère, son mécontentement, ses impressions, comprendre un projet architectural, reprocher, se justifier, réagir à un texte de presse, écrire un court texte, comprendre des informations d'un site internet, comprendre des échanges d'un groupe de discussion...
  B1.1
  Önemli konularda üstlendikleri sorumluluklardan bahseden kişileri anlama, açıklayıcı yorumları anlayabilme, kişisel seçimini doğrulama, telefonda konuşabilme, bir fikre karşı savunma yapabilme, her yönüyle dili anlayabilme, doğrudan sanal ortamda karşılıklı değişimleri anlama, bir metnin geçiş noktalarını anlayabilme, şaşkınlığını gösterebilme, yazılı ya da sözlü bir söylem gerçekleştirebilme...
  Comprendre des personnes qui parlent de leur engagement pour de grandes causes, comprendre des commentaires explicatifs, justifier un choix, dialoguer au téléphone, protester contre une décision, identifier les registres de langue, comprendre des échanges électroniques en direct, comprendre l'articulation d'un texte, exprimer la surprise, organiser un discours écrit ou oral...
  B1.2
  Bir röportajı anlayabilme, güven/güvensizliğini gösterebilme, bir tabloyu tasvir edebilme, reklam metni yazabilme, söylenenleri aktarabilme, birinin kızgınlığına cevap verme, edebi bir metni anlayabilme, bir hikayenin devamını hayal edip yazabilme, bir filmin bir sahnesinde geçen konuşmayı anlayıp devamını hayal edebilme, bir şarkının neden bahsettiğini anlayabilme, bir gazeteye hayal kırıklığını anlatan bir yazı yazabilme, mesleki bir karşılıklı konuşmayı anlama, günlük ifadelerle mini diyaloglar yazabilme, mesleki bir teklife cevaben red mektubu yazabilme, bir forum tartışmasında belirtilen fikirleri anlayabilme...
  Comprendre une interwiew, exprimer la confiance/la méfiance, décrire un tableau, créer un texte publicitaire, rapporter les paroles de quelqu'un, réagir à la colère de quelqu'un, comprendre un texte littéraire, imaginer et écrire la suite d'un conte, comprendre un extrait de dialogue de film et imaginer la suite, comprendre le sens général d'une chanson, écrire à un journal pour exprimer sa déception, comprendre un dialogue en situation professionnelle, écrire un minidialogue avec des expressions usuelles, écrire une lettre pour refuser un proposition professionnelle, comprendre les avis exprimés sur un forum de discussion...
  B1.3
  Kısa metrajlı bir filmin hikayesini anlayabilme, el ilanı hazırlayabilme, karşılıklı bir değişim ortamında, söz alabilme, konuşma yapabilme, birinin konuşmasını engelleyebilme, politik-ekonomik bir tartışmanın özünü anlayabilme, görsele dayalı deyimleri kullanabilma, iddialara karşı çıkabilme, verilenlerden yola çıkarak bir senaryo yaratabilme, bir televizyon eleştirisini anlayabilme, bir konuşmanın özetini anlayabilme, konuşmaları özetleyebilme, niyet mektubu yazıp anlayabilme, bir tabloyu kendi yorumuyla anlatabilme, bir durumun komik yönünü anlayabilme…
  Comprendre un récit dans un court métrage, créer un tract, participer à un échange: prendre la parole, organiser son discours, empêcher quelqu'un de parler, comprendre l'essentiel d'un débat politico-économique, comprendre et manipuler des expressions imagées, s'opposer à des affirmations, imaginer un scénario à partir des éléments donnés, comprendre une critique de télévision, comprendre le compte-rendu d'un discours, résumer des propos, écrire et comprendre une lettre de motivation, rédiger sa propre interprétation d'un tableau, saisir le comique d'une situation...
  Calendrier des cours
  NOVEMBRE 2008
  COURS INTENSIFS – YOGUN (hızladırılmış) KURSLAR
  Tous les jours de la semaine - Haftanın her günü
  18.30-21.00

  Yeni yasaya göre Fransa’ya ailesini davet ile getirmek isteyen kisilerin davet ettikleri aile fertleri saglik kontrolünden geçirildikten sonra mecburi olan "Fransizca" ve "Fransa Cumhuriyeti'nin Degerleri ve Fransa'da yasamak " adı altinda sunulan "uyum kurslarina" katilacak. ve Fransizca ve uyum kurslarinda başarılı olanlar başarı sertifikalarini aldiktan sonra bağlı olduklari fransiz konsolosluğuna başvurarak Fransa'da gelebilmek için vize hakkini elde edecekler. Ailesini Fransa'ya getirmek isteyen göçmenlerede "Aile görev ve haklari" adi altinda düzenlenecek olan bilgilendirme kurslarinda gelen kisinin ülkeye uyum sağlaması için davet eden kisinin neler yapmasi gerektiği konusunda çesitli bilgiler verilecek. Fransa’ya geldikten sonra okula gidecek yaşta olan çocuklarin eğitimlerinden sorumlu olacak veliler çocuklarının düzenli olarak okula gitmemesi halinde aile yardimları ve çocuk yardımları parası CAF tarafindan kesilecek. Mahkeme tarafindan verilecek kararla OFFI'nin bir yetkilisi, aile için ödenen yardimların çocuk ve aile fertlerinin ihtiyaci için kullanilmasinda yol gösterici ve denetlemesi için görevlendirirken, gerektiğinde bazı harcamları da bizzat yapacak.

  OFFI Bürosunda " Le contrat d'accueil et d'intégration - Ağırlama ve Entegrasyon kontratini" imzalayip uyum kurslarına katilan kişiler daha sonra « Formation civique » Medeni uyum eğitim kursu adıyla düzenlenen kurslara katilacak. Fransizcasi yetersiz olan kisiler de ayrica 400 saat lik Fransizca dil kurslarina katilacaklar.

  UYUM KURSUNDA ISLENEN KONULAR

  Zorunlu hale getirilen 40 saatlik uyum kursunda, su konular isleniyor: Fransa tarihi, Cumhuriyet ilkeleri, Demokratik ve laik Cumhuriyet, vicdan, düsünce, ifade, dolaşim, mülkiyet, toplanma ve derneklesme ve bireysel özgürlükler tantiliyor. Ayrica Fransa'daki erkek-kadin eşitliği, insan haklari, sosyal haklar, dayanisma ve aile hayatinin yani sira güvenlik konularinda bilgiler veriliyor. "Fransa'yi taniyalim" konu basliğı altinda, belediye, valillik, mahkemeler, sendika, dernek, siyasi partiler ve buna benzer kurum ve kuruluşlarin çalışmalari, fonksiyonlari anlatiliyor. Fransa'nin Avrupa'daki yeri, bayrağı, milli marşinin da tanitildiğı kurslari bitiren ve katilim belgesi alan kişiler daha sonra ücretsiz 400 saatlik Fransizca kurslarina katilip Fransizca'yi öğrenmek zorundalar.

  Inauguration de l'Alliance française d'Adana le 27 mars 2008
  Adana'da Alliance française 27 mart 2008'de açildi

  La première alliance française à ouvrir ses portes dans la Turquie contemporaine

  L’Alliance Française d’Adana a été inaugurée officiellement le jeudi 27 Mars 2008 par Monsieur İlhan Atış, Gouverneur de la Province d’Adana, Son Excellence Monsieur Bernard Emié, Ambassadeur de France en Turquie, Monsieur Aytaç Durak, Maire d’Adana et Monsieur Aydın Önen Président du Comité de l’Alliance Française d’Adana en présence de Monsieur Jean-Claude Jacq, Secrétaire Général de la Fondation Alliance Française, Madame Güler Sabancı, Présidente du Groupe Sabanci et Monsieur Lucien Lesaffre, Président Directeur du Groupe Lesaffre.

  L’Alliance Française d’Adana a été fondée le 23 juillet 2007. C’est la première Alliance Française en Turquie. Elle est située au centre ville.


  C’est avant tout l’oeuvre d’une équipe de 7 bénévoles (Aydın Önen, Marie Abak, Irma Zaimoğlu, Hélène Çan, Ilhan Taflan, José Berruga et Kazım Abak) ouverts à la diversité culturelle : tous de nationalités différentes (Turcs, Français, Espagnols, Suisses, tous réunis par la langue française... )


  Les cours ont commencé mi-janvier et actuellement l'Alliance française d'Adana accueille une centaine d’apprenants de tous âges, enfants, adolescents et adultes.

  L'Ambassadeur de France, S.E. Monsieur Bernard EMIE dans son discours a souligné combien "l’implantation d’une Alliance française à Adana constitue un bel hommage à la confiance explicite de la société civile turque envers une France désirée, soucieuse de promouvoir le dialogue entre les cultures sur un pied d’égalité."

  L’Alliance Française d’Adana est une association à but non lucratif qui a été fondée le 23 juillet 2007 dans le but de favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les Turcs et les Français, renforcer l’amitié et les échanges linguistiques et culturels entre les deux pays, appuyer les personnes qui travaillent en ce sens. L’Association n’a pas de but lucratif et n’a aucun but politique ni religieux. Les buts de l’Alliance Française d’Adana, conformément à ceux de la Fondation de l4alliance Française de Paris, sont essentiellement de favoriser et promouvoir l’enseignement du français ainsi que la diffusion des cultures francophones.

  L’Alliance française d’Adana, c’est avant tout l’oeuvre d’une équipe de bénévoles ouverts à la diversité culturelle. Pour réaliser leurs projets, ils s’appuient sur la collaboration d’une équipe pédagogique jeune et motivée. Par ailleurs elle est soutenue par des mécènes et travaille en étroite liaison avec l’Etat français.

  L’Alliance Française d’Adana se donne pour mission d’organiser des cours pour les enfants adolescents et adultes (voir dossier offre de cours), d’organiser des activités culturelles en liaison avec le centre culturel français d’Ankara, de proposer ses services de traduction, de mettre à disposition du public des ouvrages en langue française ainsi que de donner des informations et des renseignements pratiques sur la France.

  REMARQUE : l'Alliance française d'Adana peut s'enorgueillir d'être la première Alliance française dans la Turquie contemporaine, mais il existait un important réseau d'Alliances françaises à l'époque ottomane et même dans les années 60, les stanbouliotes se souviennent d'une Alliance française à Beyoğlu, près du lycée Galatasaray. Par contre, personne ne se souvient des raisons de sa disparition totale du paysage des associations existant en Turquie à cette époque.

  Pour information, on lira avec intérêt l'article d
  u Dictionnaire de pédagogie de ferdinand BUISSON publié en ligne par l'INRP, article consacré à la Turquie (d'Europe, d'Asie et d'Afrique) où il est dit :

  "
  L'Alliance française se consacre depuis longtemps à la propagation de la langue française en Turquie : dans chaque ville d'une certaine importance, elle possède des comités locaux dans lesquels beaucoup d'Ottomans et même d'étrangers collaborent à cette oeuvre avec les membres de nos colonies. Un très grand nombre d'écoles de toutes sortes reçoivent de l'Alliance française des subventions destinées à encourager l'enseignement du français."

  Alliance française d'Adana

  Seyhan-Adana
  Cemal Pasa Mah.
  Cevat Yurdakul Cad.
  Akdogan Medikal Plaza, kat 2 daire 4
  Seyhan - Adana
  tel : (90) 322 458 74 27
  faks : (90) 322 458 74 27

  email : bonjour@af-adana.org

  site : www.af-adana.org

  APOSTILLE - Convention de La Haye * TASDIK SERHI


  Apostille / Apostil : Convention de La Haye du 5 octobre 1961

  L’apostille est la formule prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d’un acte public. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats ont ratifié cette convention internationale.
  Pour les jugements (par exemple divorce) elle s’obtient auprès de la cour d’appel où ont été établis les documents du domicile des requérants. 
  • Les effets d’une Apostille: Une Apostille a pour seul effet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Aussi, l’apostille ne porte-t-elle pas sur le contenu même de l’acte public sous jacent (c’est-à-dire le document apostillé). 

  EN FRANCE L’APOSTILLE DE LA HAYE S’OBTIENT AUPRES DE LA COUR D’APPEL DU LIEU OU A ETE EMIS LE DOCUMENT: COURS D’APPEL
  LA HAYE KONVANSİYONU
  Türkiye 5.10.1961 tarihli Lahaye sözleşmesini 16.9.1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiştir. Bu anlaşma uyarınca noter senetleri resmi belge sayılmıştır.
  Noterlerce düzenlenen resmi belgelerde bu La Haye konvansiyonun şartlarına uyulmaktadır. Şöyle ki; Akit devletlerden her biri gibi Türkiye de bu sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işlemlerinden bağışık tutmaktadır.
  Sözleşmenin 4 ncü maddesine uygun olarak tasdik şerhi konulmak­tadır. Tasdik şerhi Türkçe olarak ta yazılmıştır, ve "Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961" başlığı fransızca olarak belirtilmektedir.
  Tasdik şerhi yani apostil öngörülmüştür, ancak serbest dolaşım sözleşmeleri imzalayan devletler için geçerlidir.
  Okullarin verdigi ve Bölge Milli Egitim Müdürlüklerinden tasdikli diplomalar, valilik veya kaymakamliklar tarafindan apostillenirler.
  Yine ayni şekilde, Nüfus Müdürlüklerinden verilen nüfus kayitlari ile ilgili belgeler, valilik veya kaymakamliklar tarafindan apostillenirler.
  Mahkeme kararlari ise (örnegin boşanma karari), istinaf mahkemesi (temyiz mahkemesi) tarafindan apostillenirler.
  Apostille (tasdik serhi) belgenin üzerinde boş yer varsa belgenin üzerine, yer müsait degil ise ek belge şekilde eklenir.